Toneellinks

 

VZW OPEN DOEK

OPENDOEK probeert iedereen die in zijn vrije tijd bezig is met theater te bereiken. Dus zowel mensen die individueel als in een theatergroep actief zijn. Ook docenten en regisseurs actief in de amateurtheatersector kunnen bij OPENDOEK terecht.

Daarnaast heeft OPENDOEK oog voor de brede waaier aan genres en disciplines en voor de diversiteit in de samenleving, gekaderd in de nationale en internationale maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

Op 1 januari 2001 is OPENDOEK erkend door de Vlaamse Gemeenschap als enige disciplinaire organisatie voor amateurtheater en wordt sindsdien structureel gesubsidieerd.

Vandaag is OPENDOEK, met meer dan 25.000 aangesloten leden, een van de grootste amateurkunstenorganisaties in Vlaanderen. Om een werkbare structuur te hanteren worden de vaste medewerkers op het theatercentrum bijgestaan door 5 provinciale werkingen die uitsluitend door vrijwilligers worden uitgebouwd. Iedere provinciale werking staat o.l.v. een provinciaal secretariaat.

 

DANIEL QUINTENS

Toneelsite van de auteur Daniël Quintens.

 

TONEEL STARTPAGINA

Een bonte verzameling toneelgezelschappen, netjes gerangschikt per provincie. Met ook links naar regisseurs, acteurs en actrices, enz...

 

TONEEL WIKIPEDIA

Toneel is een theatervorm waarbij personen, voor een publiek een spel opvoeren. Hierbij spelen zij al dan niet een personage (acteren). Hierbij wordt door middel van dialogen of een monoloog het verhaal verteld.

Eén van de dingen die Aristoteles meldde om een toneelstuk te definiëren was: "Een toneelstuk is een nabootsing van een handeling en niet de handeling zelf." Aan de hand hiervan is goed te duiden wanneer iets theater (toneel) is en wanneer niet.